mellemrum
mellemrum
mellemrum
mellemrum
 • Gården er udstykket i 1936, hvor Musse og Frederik Knudsen byggede ejendommen og opdyrkede det første hedeareal. Besætningen bestod af køer, grise og høns.
 • Lone og Bent Østergaard overtog ejendommen i 1978 med 48 ha.og køer og grise. De etablerede samme år minkfarm med 130 tæver og bliver mellem de første A-farme i Danmark, og fra 1980 har der kun været mink på gården.
 • Minkfarmen er løbende udvidet så der i dag er 6000 tæver fordelt på 2 farme, og arealet er udvidet til 100 ha. dyrket areal.
 • Familien består af:
   • Lone - farmakonom
   • Bent - pelsdyravler, i bestyrelsen for pelsdyrerhvervets forsøg og forskning, i bestyrelsen for Bøvling Fri- og Idrætsefterskole.
   • Karen - optometristelev
   • Mads - faglært landmand
   • Jakob - under uddannelse til landmand
Bent Østergaard . Flytkær 18 . 6950 Ringkøbing
< til forsiden